SMEB

Stowarzyszenie Międzynarodowych
Ekspertów Budowlanych

Warunki przystąpienia do Stowarzyszenia

Warunki dla biegłych sądowych

– Doświadczenie zawodowe – minimum 10 lat
– Czynnie wykonywany zawód – minimum 10 lat
– Doświadczenie w pisaniu opinii
– Uprawnienia do wykonywania zawodu
– Wpis na listę biegłych sądowych
– Gotowość do uiszczania składek członkowskich
– Niekaralność

Warunki dla rzeczoznawców budowlanych
– Doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat
– Czynnie wykonywany zawód – minimum 5 lat
– Doświadczenie w pisaniu opinii
– Uprawnienia do wykonywania zawodu
– Wpis na listę rzeczoznawców
– Gotowość do uiszczania składek członkowskich
– Niekaralność
Warunki dla członka zwyczajnego
– Doświadczenie w branży budowlanej – minimum 2 lata
– Czynnie wykonywany zawód – minimum 2 lata
– Ekspert z branży budowlanej
– Uprawnienia do wykonywania zawodu
– Gotowość do uiszczania składek członkowskich
– Niekaralność

Warunki dla członka zagranicznego

– Doświadczenie w branży budowlanej – minimum 3 lata
– Czynnie wykonywany zawód – minimum 3 lata
– Właściciel/współwłaściciel firmy działającej za granicą
– Zagraniczny ekspert z branży budowlanej
– Uprawnienia do wykonywania zawodu
– Gotowość do uiszczania składek członkowskich
– Niekaralność

Warunki dla członka wspierającego

– Gotowość oraz chęć rozwijania się w branży budowlanej oraz wewnątrz stowarzyszenia (po zdaniu egzaminu możliwość zostania ekspertem stowarzyszenia)
– Gotowość do brania udziału w kursach organizowanych przez stowarzyszenie
– Gotowość do uiszczania składek członkowskich
– Niekaralność