SMEB

Stowarzyszenie Międzynarodowych
Ekspertów Budowlanych

O nas

Stowarzyszenie Międzynarodowych Ekspertów Budowlanych (w skrócie SMEB) z siedzibą w Dobrodzieniu zrzesza osoby fizyczne, w szczególności rzeczoznawców, biegłych i ekspertów z zakresu techniki budowlanej, sanitarnej, deweloperskiej oraz likwidacji szkód budowlanych.  Celem stowarzyszenia jest stworzenie przestrzeni dla grupy eksperckiej, która umożliwi pracę na rzecz środowiska zawodowego oraz poszkodowanych.

SMEB działa na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej, w tym Polski.

Władze SMEB

Prezes Zarządu

Przemysław Marusa

Wiceprezes Zarządu

Thomas Kinder

Sekretarz Zarządu

Mirosław Hojna

Skarbnik Zarządu

Izabela Marusa