SMEB

Stowarzyszenie Międzynarodowych
Ekspertów Budowlanych

Jak pomagamy

W SMEB zajmujemy się szeroko pojętą problematyką dotyczącą opracowywania opinii i ekspertyz technicznych z zakresu techniki budowlanej, sanitarnej, deweloperskiej oraz likwidacji szkód budowlanych.

Działamy na rzecz środowiska zawodowego, swoich członków, a także poszkodowanych. W tym celu:

 • zrzeszamy ekspertów z zakresu szeroko pojętej techniki budowlanej, sanitarnej, deweloperskiej oraz likwidacji szkód budowlanych
 • organizujemy szkolenia i kursy
 • uczestniczymy w wydarzeniach, konferencjach, kongresach i panelach branżowych
 • współpracujemy z administracją publiczną, wymiarem sprawiedliwości, samorządami oraz branżowymi związkami zawodowymi w Polsce i za granicą
 • współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce i za granicą
 • udzielamy porad i pomocy członkom stowarzyszenia
 • występujemy w obronie praw i interesów członków stowarzyszenia
 • walczymy o wyższe wynagrodzenia dla biegłych i rzeczoznawców
 • angażujemy się na rzecz zmian w prawie budowlanym, premiujących poszkodowanych
 • prowadzimy aktywną kampanię informacyjną mającą na celu popularyzację problematyki likwidacji szkód budowlanych oraz prowadzone w tej dziedzinie prace i opinie eksperckie
 • rozstrzygamy spory i wątpliwości związane z działalnością członków stowarzyszenia w formie arbitrażu
 • stoimy na straży zasad etyki zawodowej
 • zwalczamy nieuczciwą konkurencję w branży budowlanej.

Działamy i budujemy lepszą przyszłość!

Dołącz do grona członków SMEB i sprawdź, jak możemy sobie pomóc.