SMEB

Stowarzyszenie Międzynarodowych
Ekspertów Budowlanych

CENNIK USŁUG RZECZOZNAWCZYCH SMEB W POLSCE i UE

Członkowie zwyczajni, wspierający i zagraniczni są zobowiązani do wpłacenia na rzecz stowarzyszenia 500 złotych lub 150 Euro rocznie.
Tytułem opłaty członkowskiej, opłata członkowska jest dobrowolna.

1.1. Kompleksowa ocena techniczna  ( Uszkodzonych elementów stałych oraz ruchomości ) Przy braku szkody całkowitej

(tzn. koszt naprawy nie przekroczył wartości mienia, cena usługi bazuje na wysokości kosztu kalkulowanej naprawy)

A. 1000 zł (z VAT) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi do 5000 zł

B. 1000 zł 2000 zł (z VAT) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi od 5.001 zł do 20.000 zł

C. 2000 zł 5000 zł (z VAT) – koszt kalkulowanej naprawy wynosi od 20.001 zł do 50.000 zł

1.2. Kompleksowa ocena techniczna  ( Uszkodzonych elementów stałych oraz ruchomości ) Przy szkodzie całkowitej

(tzn. koszt naprawy przekroczył wartość mienia, cena usługi bazuje na wartości uszkodzonego mienia)

A. 1500 zł (z VAT) – wartość mienia wynosi do 5.000 zł

B. 2000 zł 3000 zł(z VAT) – wartość mienia wynosi od 5.001 zł do 20.000 zł

C. 3000 zł  5000 zł(z VAT) – wartość pojazdu wynosi od 20.001 zł do 50.000 zł

W zakres opinii technicznej w zależności od uszkodzeń mienia kwalifikowanych jako szkody budowlane wchodzą:

 • identyfikacja mienia  +  dokumentacja fotograficzna
 • dokładne oględziny uszkodzonego mienia + dokumentacja fotograficzna
 • szczegółowy opis uszkodzeń elementów i części mienia + dokumentacja fotograficzna
 • określenie stanu technicznego uszkodzonego mienia
 • pomiary diagnostyczne i interpretacja ich wyników + dokumentacja fotograficzna
 • badania min. wilgotności + dokumentacja fotograficzna
 • opracowania kosztorysu naprawy w systemie bauschadenSMEBexpert
 • wycena wartości rynkowej mienia(systemowa lub porównawcza)
 • określenie wartości pozostałości aktyw majątkowych. (konieczne jedynie w szkodzie całkowitej)
 • pisemna ocena wraz z duplikatem i wydrukiem wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej*uzależnione od nakładu czasu niezbędnego do wykonania opinii

  *dotyczy budynków mieszkalnych do 200m².

2. Opinia techniczna dotycząca ustalenia przyczyn powstania szkody lub określenia stanu zużycia eksploatacyjnego aktyw majątkowych. : 2000 zł – 5000 zł (z VAT)*

*uzależnione od nakładu czasu niezbędnego do wykonania opinii

Zakres usługi obejmuje:

 • identyfikacja mienia + dokumentacja fotograficzna
 • oględziny oględziny + dokumentacja fotograficzna
 • szczegółowa analiza aktualnego stanu technicznego aktyw majątkowych.
 • ustalenie zakresu zużycia poszczególnego/nych aktyw majątkowych.
 • ustalanie rozmiaru i przyczyn niesprawności poszczególnych aktyw majątkowych.
 • pisemna ocena wraz z duplikatem i wydrukiem wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej

3. Kosztorys naprawy rzeczy (stanowiących własność zgodnie z art. 44 kodeksu cywilnego) w systemie bauschadenSMEBexpert  – wersja standard, np. na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych lub porównania kosztorysu otrzymanego od wykonawcy lub od towarzystwa ubezpieczeniowego: 800 zł (z VAT)

W zakres uslugi wchodza:

 • konsultacja techniczna z Klientem
 • zapoznanie się z otrzymaną dokumentacją
 • wydanie pisemnej opinii wraz z duplikatem i wydrukiem dokumentacji fotograficznej w wysokiej jakości
 • bez oględzin, jedynie na podstawie otrzymanego kosztorysu lub faktury z zakładu naprawczego wraz lub bez dokumentacji fotograficznej)

4. Kosztorys naprawy rzeczy (stanowiących własność zgodnie z art. 44 kodeksu cywilnego) w systemie bauschadenSMEBexpert  wersja zaawansowana np. na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych lub porownania kosztorysu otrzymanego z warsztatu lub od towarzystwa ubezpieczeniowego: 2000 zł (z VAT)

W zakres uslugi wchodza:

 • konsultacja techniczna z Klientem
 • identyfikacja aktyw majątkowych + dokumentacja fotograficzna
 • dokładne oględziny uszkodzonych aktyw majątkowych + dokumentacja fotograficzna
 • zapoznanie się z otrzymana dokumentacją
 • wydanie pisemnej opinii wraz z duplikatem i wydrukiem dokumentacji fotograficznej w wysokiej jakości

5. Weryfikacja oceny technicznej aktyw majątkowych powypadkowego/po kolizyjnego uszkodzenia (budynku mieszkalnego jedno/wielo rodzinnego , biura,hali, , zakładu pracy, budynku specjalistycznego): 1000 zł – 5000 zł (z VAT)

W zakres usługi wchodzą:

 • konsultacja techniczna z Klientem
 • zapoznanie się z otrzymaną dokumentacją dotyczącą uszkodzeń mienia i otrzymanymi zdjęciami
 • sporządzenie i wydanie pisemnej opinii technicznej wraz z nowo-wykonaną kalkulacją w systemie bauschadenSMEBexpert
 • ( bez wykonywania oględzin aktyw majątkowych i dokumentacji fotograficznej )

*Możliwa dodatkowa usługa:  Kompleksowa ocena techniczna (patrz pkt. 1)

*Uzależnione od nakładu czasu niezbędnego do wykonania opinii

6. Weryfikacja jakości naprawy mienia (budynku mieszkalnego jedno/wielo rodzinnego , biura,hali, zakładu pracy, budynku specjalistycznego): 1500 zł – 3000 zł (z VAT)

W zakres usługi wchodzą:

 • konsultacja techniczna z Klientem
 • identyfikacja mienia + dokumentacja fotograficzna
 • oględziny aktyw majątkowych + dokumentacja fotograficzna
 • zapoznanie się z otrzymaną dokumentacją dotyczącą aktyw majątkowych
 • ocena stanu technicznego aktyw majątkowych po przeprowadzonej naprawie i ocena poprawności wykonanej naprawy (w tym analiza zastosowanych materiałów)
 • pomiary diagnostyczne i interpretacja ich wyników
 • pisemna ocena wraz z duplikatem i wydrukiem wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej

*Uzależnione od nakładu czasu niezbędnego do wykonania opinii

7.  Uproszczona i orientacyjna wycena wartości rynkowej mienia osobowego, na podstawie Systemu INFO SMEBEXPERT 700 zł (z VAT)

W zakres usługi wchodzi:

 • określenie wartości rynkowej aktyw majątkowych jedynie na podstawie wypełnionej przez zleceniodawcę ankiety informacyjnej dotyczącej aktyw
 • pisemna opinia wraz z duplikatem (bez wydruku dokumentacji fotograficznej)

8. Wycena wartości rynkowej mienia osobowego, na podstawie Systemu INFO SMEBEXPERT 700 zł (z VAT) dla potrzeb urzędu skarbowego lub celnego: 1200 zł – 2500 zł (z VAT)*

W zakres usługi wchodzi :

 • identyfikacja mienia + dokumentacja fotograficzna
 • dokładne oględziny mienia + dokumentacja (protokół oględzin i dokumentacja fotograficzna)
 • ustalenie stanu technicznego mienia + dokumentacja fotograficzna
 • pomiary diagnostyczne i interpretacja ich wyników + dokumentacja fotograficzna
 • badanie grubości powłoki lakierniczej
 • pisemna opinia wraz z duplikatem i wydrukiem dokumentacji fotograficznej w wysokiej jakości 
 • *Możliwa dodatkowa usługa:  Kompleksowa ocena techniczna (patrz pkt. 1)
 • *Uzależnione od nakładu czasu niezbędnego do wykonania opinii 

9. Wycena wartości rynkowej mienia osobowego na podstawie weryfikacji ofert regionalnych – dla potrzeb urzędu skarbowego lub celnego: 2000 zł – 3500 zł (z VAT)*

W zakres usługi wchodzi:

 • identyfikacja mienia+ dokumentacja fotograficzna
 • dokładne oględziny mienia + dokumentacja (protokół oględzin i dokumentacja fotograficzna)
 • ustalenie stanu technicznego mienia + dokumentacja fotograficzna
 • pomiary diagnostyczne i interpretacja ich wyników + dokumentacja fotograficzna
 • zebranie konkretnych, regionalnych ofert porównawczych aktywów majątkowych znajdujących się na internetowych giełdach nieruchomości
 • pisemna opinia wraz z duplikatem i wydrukiem dokumentacji fotograficznej w wysokiej jakości
 • *uzależnione od nakładu czasu niezbędnego do wykonania opinii

10. Rekonstrukcje wypadków budowlanych – Standard – w celu odtworzenia przebiegu zdarzenia budowlanego / na potrzeby Sądu, Prokuratury, Policji : od 2 000 zł (z VAT)*

*uzależnione od nakładu czasu niezbędnego do wykonania opinii

Zakres usługi to:

 • identyfikacja i oględziny uszkodzeń mienia
 • symulacja lub rekonstrukcja zdarzenia, na podstawie informacji o zdarzeniu i przebiegu zdarzenia, przy zastosowaniu analiz,obliczeń.
 • pisemna opinia wraz z duplikatem i wydrukiem wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej*uzależnione od nakładu czasu niezbędnego do wykonania opinii

11. Oględziny uszkodzonego mienia osobowego – np. na potrzeby dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych lub porównania kosztorysu otrzymanego od wykonawcy lub od ubezpieczyciela:  od 500 zł (z VAT)*

W zakres usługi wchodzi:

 • konsultacja techniczna z Klientem
 • identyfikacja mienia + dokumentacja fotograficzna
 • dokładne oględziny uszkodzonego mienia + dokumentacja fotograficzna
 • zapoznanie się z otrzymaną dokumentacją
 • przesłanie wykonanych fotografii digitalnych poprzez E-mail
 • wydanie pisemnego protokołu oględzin wraz z duplikatem (wydruk dokumentacji fotograficznej w wysokiej jakości za dodatkową opłatą – 4,00 zł za zdjęcie)
 • dojazd do miejsca oględzin (do 10 km w cenie, każdy kolejny km + 1,00 zł)
 • *uzależnione od nakładu czasu niezbędnego do wykonania opinii

12. Oględziny uszkodzeń klasyfikowanych do szkód budowlanych* :

A.  od 1000 zł (+ VAT)  –  Pomieszczenia mieszkalne do 100m

W zakres usługi wchodzi:

 • dokładne oględziny uszkodzonego mienia+ wysokiej jakości dokumentacja fotograficzna
 • wypełnienie protokołu oględzin
 • pomiary diagnostyczne i interpretacja ich wyników + dokumentacja fotograficzna
 • dojazd do miejsca oględzin (do 10 km w cenie, każdy kolejny km + 1,00 zł)

* cena dotyczy wyłącznie zleceń otrzymywanych od klientów korporacyjnych, organizacji, instytucji i partnerskich biur rzeczoznawczych

13. Oględziny i opis miejsca zdarzenia – od 500 zł (z VAT)*

W zakres usługi wchodzi:

 • dokładne oględziny miejsca zdarzenia
 • wykonanie wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia
 • pisemne sprawozdanie
 • przesłanie sprawozdania droga digitalna
 • dojazd do miejsca zdarzenia (do 10 km w cenie, każdy kolejny km + 1,00 zł)
 • *uzależnione od nakładu czasu niezbędnego do wykonania opinii

14. Porady i konsultacje techniczne dotyczące techniki budowlanej- szkód budowlanychwedług poświęconego czasu*

* stawka roboczo-godzinowa rzeczoznawcy

Aktualizacja stawek roboczo-godzinowych

Rzeczoznawców/ Ekspertów budowlanych SMEB-2022

Zgodnie z Uchwałą nr 1/2022z dnia 20 kwietnia 2022r w sprawie ustalenia stawek roboczo godzinowych z tytułu czynności wykonanych przez Rzeczoznawców, Ekspertów Stowarzyszenia Międzynarodowych Ekspertów Budowlanych.

Aktualne stawki roboczo godzinowe stosowane przez Rzeczoznawców, Ekspertów SMEB- liczone według jednostek AW gdzie zostały przyjęte normy 10AW= 1gdz. , 1 std. , 1rbh.

Rzeczoznawca Biegły z zakresu Techniki Budowlanej 450 PLN Netto

Rzeczoznawca Biegły z zakresu Techniki Sanitarnej 450 PLN Netto

Rzeczoznawca Biegły z zakresu Kosztorysowania 490 PLN Netto

Rzeczoznawca Biegły z zakresu Energi Odnawialnej 490 PLN Netto

Rzeczoznawca Biegły z zakresu Pożarnictwa 520 PLN Netto

Rzeczoznawca / Ekspert z zakresu Techniki Budowlanej 347 PLN Netto

Rzeczoznawca / Ekspert z zakresu Techniki Sanitarnej 347 PLN Netto

Rzeczoznawca / Ekspert z zakresu Kosztorysowania 347 PLN Netto

Rzeczoznawca / Ekspert z zakresu Energi Odnawialnej 347 PLN Netto

Rzeczoznawca / Ekspert z zakresu Pożarnictwa 347 PLN Netto

Asystent Rzeczoznawcy / Eksperta 125 PLN Netto

Na terytorium RP należy zastosować podatek VAT 23%

UWAGA!

* Powyższy cennik dotyczy obiektów do 200m² .

Koszt dojazdu rzeczoznawcy do Klienta lub miejsca oględzin jest doliczany do kosztu usługi dodatkowo – wg stawki: 1,00 zł/km (brutto).

Wyjątkiem są usługi, których cena zawiera koszt dojazdu.

Dodatki procentowe do w/w cennika:

Obiekty specjalistyczne, obiekty wyposażone w specjalistyczne urządzenia dolicza się 50 %  ceny – z wyjątkiem stawki roboczo-godzinowej.

W szkodach międzynarodowych lub obiektach mieszczących się poza granicą RP do każdej z wyżej wymienionych pozycji dolicza się 100 % ceny usługi.

Dodatkowo mogą zostać naliczone następujące koszty, np. :

 1. Koszt dojazdu do Klienta lub miejsca oględzin wg stawki, która wynosi 1,00 zł/km (brutto).
 2. Poniesiony w sprawie koszt rozmów telefonicznych.
 3. Koszt np. asystenta za pomoc rzeczoznawcy w dokonaniu dokładnych oględzin (rozebranie, wybudowanie części lub podzespołów etc.).

  UWAGA!

16. Oszacowanie nakładu pracy oraz stawek roboczo-godzinowych nie sklasyfikowanych w w/w cenniku mają zastosowanie stawki roboczo- godzinowe zawarte w punkcie 14 cennika w oparciu o sporządzony protokół oraz kartę pracy rzeczoznawcy.

Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Międzynarodowych Ekspertów Budowlanych SMEB zapraszają.