8 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 odbyło się szkolenie rozwojowe dla członków Stowarzyszenia Międzynarodowych Ekspertów Budowlanych (SMEB). Temat szkolenia był poświęcony wypadkom w miejscu pracy, poprawnym zabezpieczeniu miejsca wypadku,skutkach ubocznych po wypadku. Uczestnicy dowiedzieli się, na co zwracać uwagę przy dokonywaniu oględzin miejsca wypadku, zabezpieczeniu dokumentacji powypadkowej. Szkolenie przeprowadził Tadeusz Stręk

To ciąg dalszy cyklu szkoleń SMEB, po których ukończeniu członkowie uzyskają tytuł Międzynarodowego Eksperta z zakresu instalacji sanitarnych, Międzynarodowego instruktora nauki zawodu. Szkolenie jest przeznaczone dla członków, starających się o uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy z zakresu Techniki Budowlanej, Rzeczoznawcy z zakresu Techniki Sanitarnej, Rzeczoznawcy z zakresu Kosztorysowania szkód budowlanych.