09 września 2022 r. o godz. 8.00 odbyło się szkolenie rozwojowe dla członków Stowarzyszenia Międzynarodowych Ekspertów Budowlanych (SMEB). Temat szkolenia był poświęcony prawu budowlanemu, budowie węzłów ciepłowniczych oraz szkód budowlanych wyrządzonych poprzez niewłaściwy montaż i zabezpieczenie prac budowlanych. Uczestnicy dowiedzieli się, na co zwracać uwagę przy dokonywaniu oględzin , zabezpieczeniu dowodów rzeczowych.

To ciąg dalszy cyklu szkoleń SMEB, po których ukończeniu członkowie uzyskają tytuł Międzynarodowego Eksperta z zakresu instalacji sanitarnych, Międzynarodowego instruktora nauki zawodu. Szkolenie jest przeznaczone dla członków, starających się o uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy z zakresu Techniki Budowlanej, Rzeczoznawcy z zakresu Techniki Sanitarnej, Rzeczoznawcy z zakresu Kosztorysowania szkód budowlanych.